Tượng Bồ Tát Văn Thù-Phổ Hiền

20,000,000 

.
.
.
.