Tượng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

4,000,000 

.
.
.
.